Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno
Mateřská škola Žabičky

Dokumenty Mateřské školy Žabičky:

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO ZÁPIS DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ

1.Žádost o přijetí dítěte

 

2. Dotazník pro rodiče

 

3. Evidenční list dítěte 1.část

4. Evideční líst dítěte 2.část

Úplata za předškolní vzdělávání

Provozní řád

Školní řád

ŠVP

 

 

 

Klikněte na požadovaný dokument

Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno