Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno
Mateřská škola Žabičky

O nás

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY

Název: Mateřská škola Žabičky
Adresa: Dobrovského 27, 612 00 Brno
Ředitelka školy: Olga Kovářová,  e-mail: reditelka@skolkauo.cz
Telefon: 736538690
E-mail školy: skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz
Facebook: https://www.facebook.com/msuniverzityobrany/timeline
Zřizovatel: Mateřská škola Univerzity obrany, s.r.o.
IČ 29202281
náměstí Svornosti 2573/6
616 00 Brno

 

Mateřská škola Žabičky byla zřízena jako předškolní zařízení od 1.9.2013 s celodenním provozem pro děti ve věku v rozmezí 2 - 7 let a je zapsána do sítě státních škol. Provoz školky není přerušen ani v době  školních prázdnin jako jsou např. jarní, zimní, pololetní, velikonoční  prázdniny apod.

Školní řád školy, Provozní řád školy a Školní vzdělávací program v platném znění pak naleznete v sekci "Dokumenty školy" na našich webových stránkách www.skolkauo.cz, kde si také školku můžete virtuálně prohlédnout.

Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí městské části Brno - Královo Pole na ulici Dobrovského a vlastní jednu třídu „Žabičky“, v současné době s kapacitou 27 dětí věkově smíšených. Naše škola je nejlevnější soukromou mateřskou školkou v Brně, kde nezabezpečujeme jen hlídání dětí, nýbrž se jedná o profesionální předškolní vzdělávání dětí se zaměřením na všestranný rozvoj dítěte. 

Ke školce patří rozsáhlá školní zahrada s již vzrostlou zelení. Zahájení provozu předcházela značná a rozsáhlá rekonstrukce přízemí budovy, nově byly instalovány nejen herní a vzdělávací prvky, ale celé zařízení mateřské školy je moderně zařízeno. Děti mají vlastní, oddělenou ložnici sloužící k odpolednímu odpočinku.

Pro venkovní pobyt dětí je využívána především přilehlá školní zahrada, která je vybavena širokou škálou venkovního zařízení určeného pro všestranný rozvoj dítěte – pískoviště, prolézačky, odrážedla apod.  Zahrada slouží i k řízeným sportovním aktivitám  dětí.

Stravování dětí probíhá podle zásad zdravé výživy ve třídě, svačinky i oběd jsou dováženy ve speciálních nádobách. Pitný režim je přizpůsoben individuálním potřebám dítěte.

Veškeré spontánní i řízené činnosti ve škole podporují rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém i tělesném vývoji, přispívají k osvojování základních pravidel chování dítěte.

V průběhu školního roku provádíme podrobné analýzy jednotlivých činností a z jejich výsledků pak dále vycházíme. Další podrobné informace o provozu školy jsou obsaženy v Provozním řádu a Školním řádu.

Aktuální přijímací řízení do naší MŠ je uváděno vždy v sekci "Akce školy". 

Přijímáme děti i v průběhu školního roku, potřebné dokumenty k zápisu dítěte naleznete v sekci "Dokumenty školy" nebo je lze vyzvednout přímo v MŠ.

 

Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno